Fartsgrense på 30 km/t i byområder har hatt positiv effekt

image
  • Byene i studien har i hovedsak valgt generell fartsgrense på 30 km/t for alle gater og veier i hele byen eller i store deler av byregionen, med unntak for noen definerte hovedveier. Byene har dokumentert ønskede effekter som lavere hastigheter, stor grad av overholdelse av fartsgrensene, samt betydelig færre trafikkulykker, særlig alvorlige ulykker og ulykker som involverer fotgjengere og syklister.