Uneleg og skygt
🌿

Uneleg og skygt

Det er so uneleg og skygt i hagen, - nesten yverbygt av gullregn og kastanje. Her sit me dagar lenge, her kan me kvila trygt. –
🍎
Olav H. Hauge

Velkomen til Andreas Hadsel Opsvik sin digitale hage, mykje skrive og velldi gått redigetr.

Gjennom faretrugande nære to tiår har eg skrive på internett, og eg har hatt frykteleg mange iterasjonar av skriblerier. Dette er den nyaste.

I staden for ein nettstad som blir oppdatert tre gongar i året, er dette ein slags open wiki som eg beskjærer innimellom – inspirert av «learning in public»-digitalhagar.

Denne sida er ein blanding av kaninhol og småartiklar eg skriver om interessefelta mine, og lenker til andre stader.

Målet mitt til slutt er at det alltid skal vere ei ny lenke i botnen av ein tekst som fører deg vidare til noko anna – eg pleier å flytte eit temapunkt til toppen her når eg gjer ei oppdatering.

Her er eit par fine stader å byrje:

🚯
Samfunn og politikk
📠
Teknologi og sånt
🕸️
Forefallande internett
🗣️
Språk og nynorsk
📺
Skaping – produksjon av dings og internett og video og anna

Eg har likevel flytta over ein del av innhaldet frå tidlegare bloggar, sidan nokre av dei er eviggrøne og fleirårige – slik ein del gode planter er!

♻️

Blogg, frå den tidlegare Medium-instansen tanketom.no

💭
Alt frå bloggen tanketom.no

Andreas Hadsel Opsvik andre stader på internett

📫 Meg på mail: tanketom@gmail.com – her får du lettast tak i meg

🐘 Meg på Mastodon: @tanketom@snabelen.no – mitt forsøk på å lausrive meg frå fugleappen sin vald

🦜 Meg på Twitter: @tanketom@twitter.com – eg har vore på fugleappen i over 15 år, eg klarar aldri å lausrive meg heilt

🌀 Meg på jobb – klimakommunikatør ved Bjerknessenteret for klimaforsking

🤖 Meg på podcast – Sesongarbeiderne går gjennom sesongar av TV-seriar episode for episode, nylegast Neon Genesis Evangelion

🍃

Heim · Tekst og meiningar er mine eigne · Don’t forget to be awesome