📘

Skaping – produksjon av dings og internett og video og anna

Her er ein del brukarløysingar som eg har laga, satt saman, eller utgreia, gjerne i samanheng med jobb.

🍃
Heim · Tekst og meiningar er mine eigne · Don’t forget to be awesome