🧱

Spel og leik og anna hobby

I heimen min er det mykje lego, og det har det vore lenge før det kom eit barn inn i familia. Eg er ellers ein stor fan av dei fleste typar spel, både digitale og analoge, og både brettspel og rollespel. I tillegg er eg ein hobbysamlar – ikkje at eg har samlingar som hobby, men at eg samlar på ulike hobbyar.

Rollespel

Nett no er det rollespel som tek mest plass her.

Denne videoen laga eg for nokre år sidan:

Eg er moderator for Facebook-gruppa Rollespill.info, og deltakar i deira rollespelkonkurranse Båtsj. Der har eg blant anna laga rollespel, og diskutert hobbyen i det vide og breie.

Analog hage

I tillegg til denne digitalhagen er eg også med i grøntgruppa i burettslaget mitt om å anlegge ei lita, lun fruktlund – altså ein:

🌳
Analog hage

Anna

🍃
Heim · Tekst og meiningar er mine eigne · Don’t forget to be awesome