📜

Kampanjeidear

Dette er ein urangert samling av idear for rollespelkampanjer. Titlane er gjerne engelske, ettersom dei ofte er inspirert av songar eller album, men i hovudsak er det på klingande hovudmål. Bruk dei gjerne, og sei gjerne frå om du gjer det!

🧙‍♂️Clemency for the Wizard King