🧙

Rollespel-ordliste for ord om magi

Dette er eit forsøk på ei liste over gode norske ord til rollespelkampanja di. Det herskar eit slags forståing av at norsk er eit fattig språk, og engelsk er eit rikt eitt. Det er sjølvsagt tull. Her er eit forsøk på å tette kunnskapsgapet vi alle har fått av å lese Lord of the Rings og rollespelbøker på engelsk, medan gode eventyrar- og magikarord har fått gå i gløymeboka.

Denne lista er meir spesialisert rundt dei mange ulike orda for magi og dens utøving.

Under construction:

  • ganding (forbannelse, curse)
  • heks
  • seid/volve (spåkoner, bragte folk i psykisk ubalanse)
  • kogleri (arcane trickster, om du vil)
  • synkverving (enchantment-magi, framstå vakrare/styggare enn ein er, stanse skiljet mellom rett og galt)
  • mare/mareritt (draumemagi og «styggen på ryggen»)
  • noaide (samisk sjaman, dei nordlegaste fylka var der eit overtal av menn vart stansa for å ha utøvd heksekunster)
  • tauvrekall (for Fabula-entusiastane der ute?)
  • angekoken, grønlandsk opphav.