🗣️

Språk og nynorsk

Det er kanskje ikkje overraskande, men språk er ganske viktig for meg.

Mi favoritt-myte om Ivar Aasen er at han berre samla språk på vestlandet. Det er sjølvsagt bullshit, men den står sterkt i visse bokmålskrinsar.

Då pleier eg vise dei denne sida frå allmenning.no, som skildrar reisene hans i Noreg, den har også nokre hendige tabellar som viser ord han henta frå dei ulike delane av landet – mange som framleis er i både bokmåls- og nynorskordbokji.

Og nei, Aasen var aldri i Finnmark, men norsk var strengt talt ikkje majoritetsspråk der på han si tid (dette var idet fornorskinga av samar så smått var i startgropa). Ei heller var Aasens føretrukne samferdsle – apostlenes hestar – særleg effektivt der oppe i Thule.

Mitt forhold til andre mål

Riksmål er ok, dei kan henge, men bokmål tyster til politiet kvar gong.

Bokmål er ikkje eit språk, bokmål er fråvær av språkleg vilje – godt illustrert av at Bokmålsforbundet er drive av folk totalt utan noko form for språkutdanning. Eg kan skrive bokmål på same måte som at eg kan lage Grandiosa, det er enkelt fordi det er gjort så mange gongar før.

Ulike variantar av samisk er kult, og eg skulle ynskje eg visste meir av det enn «lihkku beivviin»

Å omsetje utomlandske songtekstar til nynorsk

Ein slags hobby. Her er eit par songar i utvalg, nokre meir seriøse enn andre:

Escape (The Piña Colada Song) av Rupert Holmes

…Så likar du Mango IPA Og turar under regnskjerm Om yoga gir deg strekk Og du les perm til perm Å, vil du pula ved midnatt På Arnanipa på fleip Så er det meg du ser etter Ver grei og høgresveip…

Go to Sleep you little Baby av Emmylou Harris, Gillian Welch og Alison Krauss

Sova godt, vetle bodnet

Sova godt, vetle bodnet

Mordi ho er vekk, og far din var bråkjekk

Åleine er du, vetle bodnet

Sova godt, vetle bodnet

Sova godt, vetle bodnet

Alle er på styr, ut blant pote og blant kyr

Åleine er du, vetle bodnet

Du er søt, vetle bodnet

Du er søt, vetle bodnet

I klippa honning er, men du vert søtare med meg

Å, her er flaska, vetle bodnet

Tåra stogg, vetle bodnet

Tåra stogg, vetle bodnet

Du og eg og Belsebub me har laga oss ein klubb

Treng ingen anna kjærleik, bodnet

Sova godt, vetle bodnet

Sova godt, vetle bodnet

Legg knokane sælt på ein bleika milepæl

Og vær med meg for alltid, bodnet

Relatert

🍃
Heim · Tekst og meiningar er mine eigne · Don’t forget to be awesome