🗣️

Språk og nynorsk

Det er kanskje ikkje overraskande, men språk er ganske viktig for meg.

Mi favoritt-myte om Ivar Aasen er at han berre samla språk på vestlandet. Det er sjølvsagt bullshit, men den står sterkt i visse bokmålskrinsar.

Då pleier eg vise dei denne sida frå allmenning.no, som skildrar reisene hans i Noreg, den har også nokre hendige tabellar som viser ord han henta frå dei ulike delane av landet – mange som framleis er i både bokmåls- og nynorskordbokji.

Og nei, Aasen var aldri i Finnmark, men norsk var strengt talt ikkje majoritetsspråk der på han si tid (dette var idet fornorskinga av samar så smått var i startgropa). Ei heller var Aasens føretrukne samferdsle – apostlenes hestar – særleg effektivt der oppe i Thule.

Mitt forhold til andre mål

Riksmål er ok, dei kan henge, men bokmål tyster til politiet kvar gong.

Bokmål er ikkje eit språk, bokmål er fråvær av språkleg vilje – godt illustrert av at Bokmålsforbundet er drive av folk totalt utan noko form for språkutdanning. Eg kan skrive bokmål på same måte som at eg kan lage Grandiosa, det er enkelt fordi det er gjort så mange gongar før.

Ulike variantar av samisk er kult, og eg skulle ynskje eg visste meir av det enn «lihkku beivviin».

Å omsetje utomlandske tekstar til nynorsk

Ein slags hobby. Her er eit par i utvalg, nokre meir seriøse enn andre:

Go to Sleep you little Baby av Emmylou Harris, Gillian Welch og Alison Krauss

Sova godt, vetle bodnet

Sova godt, vetle bodnet

Mordi ho er vekk, og far din var bråkjekk

Åleine er du, vetle bodnet

Sova godt, vetle bodnet

Sova godt, vetle bodnet

Alle er på styr, ut blant pote og blant kyr

Åleine er du, vetle bodnet

Du er søt, vetle bodnet

Du er søt, vetle bodnet

I klippa honning er, men du vert søtare med meg

Å, her er flaska, vetle bodnet

Tåra stogg, vetle bodnet

Tåra stogg, vetle bodnet

Du og eg og Belsebub me har laga oss ein klubb

Treng ingen anna kjærleik, bodnet

Sova godt, vetle bodnet

Sova godt, vetle bodnet

Legg knokane sælt på ein bleika milepæl

Og vær med meg for alltid, bodnet

The Storm av Tim Minchin

Inst i Nord-London, øvste toppetasje

Alt er kvitt, verdig ei Bonytt-reportasje

Duse veggar i grunntonar

Moderne kunst og ambisjonar

Verten er ein lege,

Real kar, driv ein praksis privat

Kjærasten hans er skodespelar

Ei veninne frå min heimstad

Og det er alltid koseleg hjå dei

så me har komt til middag.

Den femte gjesten er ukjend,

Vertskapet har hivd oss saman som ei teneste

Ho har akkurat kome frå Australia

har flytta til Nord-London

Og ho er nokon si syster,

eller ei anna svak forbindelse

Etter kvart som me vert introdusert

er eg slått av hennar skjønnheit

Ho er ugjendriveleg vakker

Mørke augo, mørkt hår

Men medan me sit der

Merkar eg at eg vert skeptisk

Fordi eg kan sjå hovudet til ein alv

tatovert på det populære området

Du veit, like over høgre rumpeball

Og når ho seier: «Eg er Skytten»

Har eg allereie danna ein samlesekk

Og strien vert straks stramare

Når ho seier ho heiter Storm

Praten går i utgangspunktet lett om laust og fast

Men det er ikkje lenge før Storm er i gang

«Du kan ikkje vite noko,

kunnskap er berre meiningar,»

meiner ho over glaset med Baco Noir

Tvers over bordet

Som eit svar

Til min alldeles empiriske kommentar.

Det var ikkje den beste starten.

Me har ikkje ein gong byrja med maten

Og på andre sida av bordet, mi kone

Hevar augebryna

i ei lydlaus bøn, «ver snill?»

Ikkje verdt å gjere ho ill

Så eg motstår trangen til å spørje Storm

om kunnskap er så laust vevd

at ho ein morgon

kan forlate leilegheita

gjennom inngangsdøra

eller ut andreetasje svevd.

Maten er deileg og Storm

Sjølv om ho unngår alt kjøt

sit stille og et

Medan den gode lege, litt brisen

Held hoff på anakronistiske aspekt ved medisinhistoria

Då bryt Storm plutseleg ut

«Den menneskelege kroppen er eit mysterium,

vitskapen hinkar, snublar og fell

når dei prøver å forklare djupna i den menneskelege sjel»

Vertinna kastar eit blikk i mi retning

Ho, som mi kone veit at eg

er på veg inn i ei krass beretning

Men mine lepper er segla for

Eg vil nyte mitt måltid

Og sjølv om Storm stryk meg mot håra

er det ikkje i mi interesse å vogge på båten

Trass i at det er litt av ein kamp.

Fordi – som hennar meteorologiske namnebror –

har ikkje Storm bekymringar for båten vår

«Farmasøyter er fienden.

Dei fremjer narko-avhengigheit

på bekostning av naturlege remedier

som er alt kroppen vår treng.

Dei er umoralske og drivne av pengar.

Kvifor ta dop

når urter løyser det?

Kvifor bruke kjemikalier

når homeopatiske oppløysingar

oppløyser problemet?

Det er på tide at me går tilbake til liv

Med naturlege medisinske alternativ.»

Og uansett kor hardt eg held på mi hemning

Ein aldri så liten sprekk oppstår

i mi diplomatiske demning

«Per definisjon,» startar eg

«har alternativ medisin,» fortset eg

«enten ikkje blitt bevist å fungere,

eller vist seg å ikkje fungere.

Veit du kva dei kallar alternativ medisin

som fungerar?

Medisin.»

«Så du trur ikkje

på NOKRE naturlege medisinar?»

«Faktisk tvert i mot, Storm!

Før me kom til te

Tok eg eit naturleg middel

frå barken frå piletreet.

Eit smertestillande middel, omtrent utan biverknad

Det har eit merkeleg namn

Kjære, kva var det igjen?

Maspirin?

Baspirin?

Åja! Aspirin!

Som eg betalte ca. ein femtilapp for

På mitt lokale apotek.»

Debatten avtar kort deretter

Medan vertane samlar asjetter

Men når dei kjem attende med desserten

Tiltek Storm ferden

«Shakespeare sa det først:

Det er fleire ting mellom himmel og jord

enn det som eksisterar i dine filosofiar…

Vitskap er berre slik me er opplært til å sjå røynda

Det forklarar ikkje kjærleik eller ånda.

Korleis forklarar vitskap dei synske?

Auraer? Det hinsidige? Bønas kraft?»

Eg finn meg sjølv

Stirande

Som ein kanin plutseleg stansa

I flomlyset frå ei mengd infatil slam

Om det er fordi ho feilsiterer Hamlet

Eller lyden av skrammelet åtte glas raudvin gir

Men mi diplomatiske demning stønner

Og rævholet i meg drønner

Det kan ikkje bli holdt tilbake lenger:

«Altså, Storm, eg meiner ikkje å stura

Men det finst ikkje noko slikt som ein aura!

Å lese auraer er som å lese tankar.

Eller stjerneteikn, teblader eller ki-kanalar.

Desse menneska yter ikkje eit yrke.

Anten så lyg dei, eller så er det mentalt sjuke.

Det same gjeld dei som hevdar å høyre Gud

Forresten,

Kvifor er det OK

Å late som at ein kan snakke med dei døde?

Er ikkje det jævlig sjukt i hovudet?

Å ljuge for ei gråtande kvinne som har mista ein liten

Og fortelje at du kan kontakte han frå hinsiden?

Det er berre grunnleggjande lynsk.

Må me verkeleg framleis avkrefte at det finst folk som er synsk?

Har me endå ikkje komt over den bøygen,

trur me framleis på trollet og draugen?

Trur du framleis at nissen gir oss gåver?

At Micheal Jackson ikkje hadde ein magisk makeover?

Er me så lamslått av simpel trylling

At me trur dei døde sin ønskereprise

er å preike skit med ein jævla skrulling

som vår eiga vesle Märtha-Louise?»

Til trass for mitt hån

Fyrer Storm av klisjéar med imponerande presisjon

Som ein snikskytar som brukar skitpreik som ammunisjon.

«Du er si sikker i din sak

Men du er berre sneversynt.

Snart vil du sjå

at di tru på vitskap og testar

er like blind

som hjå alle andre fundamentalistar»

«Hm, godt poeng, lat meg tenkje litt.

Ah, vent, min feil, rein og skjer bullshit!

Vitskap justerar trua basert på kva som er observert.

Tru er fornektinga av observasjon, slik at trua er konservert.

Om du kan vise meg

At homøpati fungerar,

Då skal eg endre mi føring

Snu på ein jævla femøring.

Eg vert flau som faen,

men skal springe gjennom gatene og rope

Det er eit mirakel! Moderne fysikk er søppel!

Vatn har hukommelse!

Og medan det alltid kan hugse ein løkjus-dæsj

Gløymer det augneblinkeleg tonnevis med bæsj!

Vis meg at det verker, og kvifor det verker

Så skal eg – når eg er attende frå den sjokkprega fasen –

Risse VISST FAEN midt i rassen!»

Alle stirrar på meg no,

Men eg er ganske berusa, og har gravd meg så langt ned,

Og har eg sagt A, skal eg faen meg seie B:

«Ja, livet er fullt av mysterier

Men det er svar der ute

Og dei vert ikkje funne av folk

Av grublarar

som alvorleg seier

«Er ikkje livet mystisk?»

Grubling er berre forbokstaven

Lat oss ringe den jævla paven

Lat oss sjå Oprah

Intervjue Deepak Chopra!

Om du skal sjå på TV, sjå Scooby Doo!

Det programmet var så kult

for kvar gong det var ei kyrkje med eit skrømt

Eller eit monster som var rømt

Så såg dei under maska og kva fann dei der?

Ein sirkusdirektør, eller ein vaktmeister!

Gjennom historia

har alle mysteria

som NOKON SINNE er løyst, vist seg å

Ikkje vere magi.

Er ideen om at det kan vere sant

Så skremmande?

Er ideen om at ein ettermiddag

På Wiki-faens-pedia kan vere opplysande

Så skremmande?

Er mangelen på det overnaturlege

Så sjokkerande for ei hippie-burugle

At du heller stotrar rundt i tåka

Skapt av di manglande evne til å Google?

Er ikkje dette nok?

Berre denne verda?

Berre denne vakre, komplekse

Fantastisk ufattelege verda?

Den klarar ikkje å halde

Oss frå å syte

å skape kjipe, menneskelaga monstre og myter.

Om du er så glad i Shakespeare,

O' lån meg ditt øyre:

«Å forgylle raffinert gull, å male ei lilje.

Å spraye parfyme på fiolen… skapar vrangvilje»

Eller noko slikt.

Eller kva med Satchmo?!

«I see trees of Green,

Red roses too»,

Og greit, om du parafrasert

Vil ha Krishna og Vishnu glorifisert

På ein post-kolonial, nedlatande,

patentsatt og prissatt slags måte.

Det er greit.

Men her er det som gir meg ein kraftig ereksjon:

Eg er ein liten, uvesentleg, uvitande klump karbon.

Eg har eitt liv, og det er kort

Og uviktig…

Men på grunn av at medisinar har blitt mykje betre

Får eg leve dobbelt så lenge som tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-forfedre

Dobbelt så lang tid til å leve mitt liv

Dobbelt så lang tid til å elske mi viv

Dobbelt så mange år med vener og sprit, ja

Til å dele middag, og bli passe drita

Med alle dei heite hippiane

Som har alvar på ræva

og sumarfuglar på tattane

Om eg kanskje har deg fornærma

Tenk på dette, ingenting er forandra.

Det er like sannsynleg at me hoppar 10 minutt attende,

som at eg har klart å endre dine tankar til det betre.

Escape (The Piña Colada Song) av Rupert Holmes

…Så likar du Mango IPA Og turar under regnskjerm Om yoga gir deg strekk Og du les perm til perm Å, vil du pula ved midnatt På Arnanipa på fleip Så er det meg du ser etter Ver grei og høgresveip…

Bleecker Street av Simon and Garfunkel

Skugga rullar over Byfjorden i kveld Som eit lokk over Laksevåg sin eld Fyller gater der

Fog's rollin' in off the East River bank Like a shroud it covers Bleecker Street Fills the alleys where men sleep Hides the shepherd from the sheep Voices leaking from a sad cafe Smiling faces try to understand I saw a shadow touch a shadow's hand On Bleecker Street The poet reads his crooked rhyme Holy, holy is his sacrament Thirty dollars pays your rent On Bleecker Street I head a church bell softly chime In a melody sustainin' It's a long road to Canaan On Bleecker Street Bleecker Street

Rollespel-ordlister

Relatert

🍃
Heim · Tekst og meiningar er mine eigne · DFTBA: Ikkje gløym å vere framifrå · Andreas H. Opsvik: @tanketom@tutoteket.no