🇳🇴

Den norske kanon

Ein Youtube-kanal med diverse norsk kultur av ein kar som heiter Arild. Eg vil ta føre meg nokre av videoane hans, og transkribere dei for breiare rekkevidde. Eg kjem til å fokusere på 🍎Olav H. Hauge sine dikt og samtalar først, og ta diktarane og forfattarane etter dess.