Olav H. Hauge – Hauge om utviklinga i moderne poesi

Olav H. Hauge – Hauge om utviklinga i moderne poesi

Kva?
Intervju

Alt i dag er omsnudd. Før gjaldt regelen, som han sa Sigmund Skar, vi lærte at vi skulle skrive slik at folk forsto ein. Men i dag skriv dei slik at alle skal skjøna minst mogleg.

Det er siktemålet med poesien i Noreg i dag.

Det er siktemålet. For har du skjønt noko, så er det mistenkjeleg. Då er det ikkje viktig. Dikt skal ikkje ha mening, veit du. Det er noko vulgært, gamaldags. Det skal være noe som ikkje nokon skjønar.