Olav H. Hauge – Katten

Olav H. Hauge – Katten

Katten

Katten sit i tunet når du kjem. Snakk litt med katten. Det er han som er varast i garden.