Olav H. Hauge – Katten

Olav H. Hauge – Katten

Kva?
Dikt

Katten

Katten sit i tunet når du kjem. Snakk litt med katten. Det er han som er varast i garden.

🇳🇴
Transkribering av Olav H. Hauge sine tekstar og intervju:

🇳🇴Den norske kanon