Olav H. Hauge – Det er den draumen

Olav H. Hauge – Det er den draumen

Kva?
Dikt

«Det er den draumen»

Det er den draumen me ber på

at noko vedunderleg skal skje,

at det må skje –

at tidi skal opna seg,

at hjarta skal opna seg,

at dører skal opna seg,

at berget skal opna seg,

at kjeldor skal springa –

at draumen skal opna seg,

at me ei morgonstund skal glida inn

på ein våg me ikkje har visst um.

Frå diktsamlinga «Dropar i austvind»

🇳🇴
Transkribering av Olav H. Hauge sine tekstar og intervju:

🇳🇴Den norske kanon