Olav H. Hauge – Hauge om Under bergfallet (1951)

Olav H. Hauge – Hauge om Under bergfallet (1951)

Kva?
Intervju

– Men alltid i den neste samlinga, i 51, under Bergfallet, så er det mindre med rim og rytme.

Ja. Eg fekk jo meir kjennskap til den modernistiske retninga. Og tok til å tykkje at vi kunne være moro å freiste med det også.

– Det kjennskapet, var det fra utenlandske diktere eller var det fra norske?

Det var vel både og, det. Det var det. Både og.