Olav H. Hauge – Hauge om norsk språkutvikling

Olav H. Hauge – Hauge om norsk språkutvikling

Kva?
Intervju

Eg har same synet som desse gamle på norsk språk, veit du. Eg er ikkje samd med den klussinga med normalen og nynorsken som er gjort i seinare tid. For det er vatna ut.

Desse unge er svært redde dei norske orda. No står dei i beit for eit ord i staden for å leita etter eit norsk ord – som vi har rikeleg av.

Så høgger dei bort i dungen av dansk-norsk eller riksmålet. Så no er det gamle danske ordet som gamle målfolk prøvde å kvitte seg med, å erstatte med norske ord, det er på veg inn att på full musikk i vanleg nynorsk. Slikt meiner eg er tull.

🇳🇴
Transkribering av Olav H. Hauge sine tekstar og intervju:

🇳🇴Den norske kanon