Ti år uten Sjur Holsen – Et blikk på redaktørens stil, budskap og innflytelse - Initiativ Vest

  • Men sånn ble ikke Sjur Holsen lest. Bekymret for fremtiden, det var han, men ikke uten håp eller tro på mennesker. Pennen var skarp, men mannen var raus.   Når han sparket, sparket han oppover, og alltid mot det homogene, det ensrettede og de som går i takt. Han fremsnakket de som var annerledes, etterlyste mer mangfold både i meninger og uttrykk. Det var en politisk rettesnor, et personlig ønske og en måte å leve på.  
  • Legg vekk hatet mot Oslo, skrev han, vi må «se i øynene at det egentlige problemet er at vekslende norske regjeringen ikke erkjenner og legger til rette for den verdiskapningen og selvstendighetskulturen som vår del av landet er kjent for. Og vi må jobbe for det som er løsningen: et langt større lokalpolitisk og næringspolitisk mangfold, ikke mer sentralisering av makt og homogenisering av kultur, som er den soleklare trenden i dagens Norge.»   Igjen, det lokalpolitiske og næringspolitiske mangfoldet. Hvis du vil oppleve Roma, så drar du til Roma. Men bare Milano er Milano. Mangfold er målet.  
image