🌦️

Primstavens mange dagar

Eg har eit prosjekt gåande på Mastodon (#primstav), der eg samlar opp «alle» primstavdagane (iallfall dei som er innteikna på SNL), og skriver små faktasnuttar om dei på rundt 500 teikn.