Bard

Tags
Klasse
Andre norske alternativ

Herold, Historieforteller, Taler

Nynorsk

Skald

«The bard is a master of song, speech, and the magic they contain.» Dndbeyond
  1. Skald, diktar og historieforteljar
    • «Skald (norrønt: skáld) var nemninga på diktaren og historieforteljaren (talaren) i det norrøne samfunnet.» Wikipedia
  2. Herold, utroper og sendebod
    • «I middelalderen fungerte herolder som ledere av turneringer, som diplomatiske sendebud mellom fyrster og som fagfolk for å lage, samle og holde oversikt over våpenskjold.» Wikipedia