Ranger

Tags
Klasse
Andre norske alternativ
Jeger, fangstmann, veidekvinne
Nynorsk
Veide