Transmutation

Tags
Wizard
Andre norske alternativ

Transfigurasjon

Nynorsk

Transmutasjon

«The transmutation school of magic consisted of spells that changed the physical properties of some creature, thing, or condition.[1] The school was previously known as alteration.» FR Fandom
  1. Transmutation
    • «Transmutasjon er i kjernekjemien det samme som grunnstoffomdanning…». SNL
  2. Transfigurasjon
    • «Transfigurasjon er en forvandling til en annen skikkelse. I kristendommen brukes begrepet først og fremst om Kristi transfigurasjon…» SNL