🚲

Diverse sykkelcopypasta – lenker om sykling

Eit par gode lenker om norske forhold:

https://www.reddit.com/r/fuckcars/comments/vwhszf/a_meme_i_made_figured_youd_like_it/

Internasjonalt

Her er ellers ei liste med lenker til forsking om syklistar, sykling, urban utvikling i sykkelens retning, osv – henta frå Reddit:

Studier som viser at bilistar i stor grad har skulda for ulukker mellom bil og sykkel:

I korte drag er syklistar litt meir lovlydige enn bilistar, men blir veldig godt lagt merke til om dei bryter lova. Dei har også i langt større fare for å bli skada av ein bilist som bryter trafikkreglar, enn dei er om dei bryter trafikkreglane sjølv.

I Noreg er Olav Torvund, professor i juss ved UiO, ein av dei tydelegaste stemmene kva gjeld oversikt over gjeldande statistikk og lovar og reglar rundt syklistar og ulukker.

1. Syklistar er i norske lover og forskrifter køyrande og er difor i køyrebane

2. Folk på rulleskøyter er i norske lover og forskrifter definert som gåande

Relatert

🚲Alt om sykkel og elsykkel og liknande fartøy