🚲

Alt om sykkel og elsykkel og liknande fartøy

Aller først: Det er føreren av et kjøretøy som er ansvarlig for at det oppfyller de tekniske kravene. –Kjelde

Kva definerar ein sykkel?

 • Du kan sykle på den.
 • Ellers definert i Forskrift om krav til sykkel.
 • Om du vil bli filosofisk, så kan vi gå inn på konseptet mereologisk essensialisme.
  • Du har ein basic sykkel: Den har ei ramme, to hjul, hjulverk, kjede og pedalar (og andre ting du må ha for at den skal vere lovleg der du syklar).
  • Du kjøper ei bjelle og fester den på sykkelen din
  • Er sykkelen din meir sykkel no enn den var før?
  • Om du tek vekk bjella, er sykkelen din mindre sykkel enn den var med bjella?
  • Akkurat i Noreg er dette eit dårleg eksempel, ettersom bjelle er påbudt her – men eg synest paradokset er gøyalt likevel.

Kva definerar ein elsykkel?

Ein elsykkel:

 • Kan ikkje ha motorkraft om du ikkje tråkker på pedalane, og berre motorassistanse opp til 25 km/t – unntaket er funksjonar for såkalla oppstartsassistanse opp til 6 km/t.
 • Har inga vektbegrensing
 • Kan ikkje ha hjelpemotor med høgare nominell effekt enn 0,25 kW. Det finst tre unntak til denne regelen.
 • Er ikkje eit motorkøyretøy, ifølgje Forskrift om krav til sykkel.
  • Det einaste unntaket er køyring i utmark, i Friluftsloven paragraf 4 er «sykkel med hjelpemotor» definert som køyretøy som i utgangspunktet er ulovleg – med mindre eigar av privat veg har gitt spesifikk tillating.

Kva definerar «små elektriske køyretøy» (elsparkesyklar og liknande)?

Ein «liten elektrisk motorvogn»:

 • Veger maksimalt 70 kg, inkludert batteri
 • Kan ikkje vere breiare enn 85 cm og ikkje lengre enn 120 cm
 • Har sperre for å køyre raskare enn 20 km/t.
  • Dei som går raskare kan heller ikkje brukast på lukka bane: “Vegtrafikkloven gjelder uansett om det er på offentleg veg, privat veg, offentleg eigedom, privat eigedom, i terrenget, på lukka bane, eller anna avsperra område.” –Kjelde
 • Kan ikkje ha sete, med mindre den også har sjølvbalanserande teknologi (variantar av Segway/Monowheel-liknande køyretøy) –Kjelde
 • Er eit motorkøyretøy, som definert i Forskrift om krav til liten elektrisk motorvogn

Anna

🚲
Diverse sykkelcopypasta – lenker om sykling
🚴‍♀️
Ting eg vil syklistar skal vite om syklistar
🚗
Ting eg vil bilistar skal vite om syklistar
💸
Veit du kor mykje det kostar å ha ein bil, eller?

🍃
Heim · Tekst og meiningar er mine eigne · Don’t forget to be awesome