🚗

Ting eg vil bilistar skal vite om syklistar

Vi er mjuke, både på innsida og utsida.

Neida. Joda. Neida.

Vegtrafikklovens paragraf 3 er enkel

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn overfor dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Eg får så definere meg som «ikkje ein av syklistane du er sint på». Elsykkelen min liknar meir på storebroren til sykkelen frå Brelett-reklama, og mi mest brukte sykkeldrakt er dongeribukse og skjorte. Eg stansar til og med og går med sykkelen over fotgjengarfeltet der det trengst.

Sjå ellers 🚲Diverse sykkelcopypasta – lenker om sykling for ulukkesstatistikk og kven som forårsaker flest ulukker der syklistar er involvert.

Inspirert av hendelser fra virkeligheten.

1. Herregud så redd eg blir når du prøver å køyre forbi meg på stader du ikkje har lov til

  • Når ein bilist køyrer forbi ein syklist er det i lova – eksplisitt – ein køyrande som køyrer forbi ein anna køyrande i ei køyrebane. Det betyr at alle punkta for forbikøyring i trafikkreglene våre gjelder – du kan ikkje krysse sperrelinje, eller køyre forbi like før kryss, eller andre stader med lite sikt.
  • Fram til for nokre år sidan var det eksplisitt i lovtolkinga i handboka til vegvesenet at minsteavstanden for slike forbikøyringar var 1,5 meter. Dette er no ikkje i den oppdaterte handboka lengre, sjølv om det i prinsippet er i rettspraksis fordi §3. Fleire av våre naboland har tilsvarande avstand nedfelt i trafikklovene sine.

2. Du har lengre bremselengde enn ein sykkel

  • Det betyr at når du ligg bak ein sykkel – til dømes i nedoverbakke, og spesielt på våt veg – så du gi meir avstand enn du ville ha gjort til ein bil (igjen, §3).
    • Du treng iallfall ikkje å ligge deg ekstra tett på fordi du passivt-aggressivt meiner at syklisten burde ha gått meir enn 35 km/t i ei 30-sone.
  • Dei fleste syklar har ikkje eit bremselys som gjer det lettare for deg å reagere raskt ved bremsing. Og det som ville ha vært en liten bulk i bagasjerommet på bilen framfor deg, betyr til dømes whiplash eller verre, ein totalødelagt sykkel og ny fargestripe på panseret ditt.

3. Blinklyset ditt er ikkje berre til for andre bilistar

  • Pendlevegen min er langs ein del heilt vanlege vegkryss, og eg har ikkje tal på kor mange gongar eg har måtte stoppe unødvendig fordi ein bilist ikkje viser med blinklys kvar den skal. Om det er fordi dei er dårlege til å bruke blinklys, eller berre ikkje tenkjer på syklistar på same måte andre køyrande trafikantar veit eg ikkje – men det er uansett ei plage.
  • Av dels same grunn meiner eg jo sjølvsagt også at alle syklistar bør bruke hendene for å vise kvar dei skal svinge, men det er (diverre?) ikkje lovpålagt slik blinklysbruk er.

4. Det er ikkje forbudt å sykle over gangfelt

5. Av og til er det faktisk du som har vikeplikt for syklistar

  • Mange stader langs pendleruta mi har skiltmyndigheitene satt opp ekstra vikepliktskilt på stader der bilistar allereie har vikeplikt. Det finst rett så mange slike kryss, og dei er skilta for vår begges tryggleik.
Frå Statens vegvesen si sykkelhandbok.
Frå Statens vegvesen si sykkelhandbok.

Relatert

🚴‍♀️Ting eg vil syklistar skal vite om syklistar

🚲Alt om sykkel og elsykkel og liknande fartøy