Rollespill-ordliste

Engelsk ordNynorskAndre norske alternativTags
Wizard
Barbar
Klasse
Skald
Herold, Historieforteller, Taler
Klasse
Kampanje
Felttog, Hærferd
Generelt
Karisma
Utstråling
Ability
Prest
Feltprest, geistlig
Klasse
Alltungemål
Generelt
Frammaning
Wizard
Fysikk
Konstitusjon, vigør, sunnhet
Ability
Smidigheit
Ability
Divinering
Wizard
Druide
Klasse
Dverg
Ancestry
Dvergisk
Dvergensk
Generelt
Alv
Ancestry
Alvisk
Alvemål
Generelt
Fortrylling
Wizard
Wizard
Krigar
Slåsskjempe
Klasse
Tusse
Ancestry
Tusse
Tussisk
Generelt
Halv-alv
Ancestry
Halv-ork
Ancestry
Halvling
Hobbit
Ancestry
Menneskje
Menneske
Ancestry
Illusjon
Wizard
Intelligens
Ability
Magi
Generelt
Leigesoldat
Generelt
Munk
Klasse
Nekromantikk
Nekromant (utøvar av nekromantikk)
Wizard
Ork
Ancestry
Paladin
Heilag ridder
Klasse
Veide
Jeger, fangstmann, veidekvinne
Klasse
Tjuv
Rakker, kjeltring
Klasse
Klasse
Magikar
Generelt
Styrke
Ability
Transmutasjon
Transfigurasjon
Wizard
Klasse
Visdom
Ability
Trollmann
Magikar
Klasse