Rollespill-ordliste

Engelsk ordNynorskAndre norske alternativTags
Abjuration
Wizard
Barbarian
Barbar
Klasse
Bard
Skald
Herold, Historieforteller, Taler
Klasse
Campaign
Kampanje
Felttog, Hærferd
Generelt
Charisma (CHA)
Karisma
Utstråling
Ability
Cleric
Prest
Feltprest, geistlig
Klasse
Common tongue, common speech
Alltungemål
Generelt
Conjuration
Frammaning
Wizard
Constitution (CON)
Fysikk
Konstitusjon, vigør, sunnhet
Ability
Dexterity (DEX)
Smidigheit
Ability
Divination
Divinering
Wizard
Druid
Druide
Klasse
Dwarf
Dverg
Ancestry
Dwarvish
Dvergisk
Dvergensk
Generelt
Elf
Alv
Ancestry
Elvish
Alvisk
Alvemål
Generelt
Enchantment
Fortrylling
Wizard
Evocation
Wizard
Fighter
Krigar
Slåsskjempe
Klasse
Goblin
Tusse
Ancestry
Goblin (språk)
Tusse
Tussisk
Generelt
Half-elf
Halv-alv
Ancestry
Half-orc
Halv-ork
Ancestry
Halfling
Halvling
Hobbit
Ancestry
Human
Menneskje
Menneske
Ancestry
Illusion
Illusjon
Wizard
Intelligence (INT)
Intelligens
Ability
Magic
Magi
Generelt
Mercenary
Leigesoldat
Generelt
Monk
Munk
Klasse
Necromancy
Nekromantikk
Nekromant (utøvar av nekromantikk)
Wizard
Orc
Ork
Ancestry
Paladin
Paladin
Heilag ridder
Klasse
Ranger
Veide
Jeger, fangstmann, veidekvinne
Klasse
Rogue
Tjuv
Rakker, kjeltring
Klasse
Sorcerer
Klasse
Spellcaster
Magikar
Generelt
Strength (STR)
Styrke
Ability
Transmutation
Transmutasjon
Transfigurasjon
Wizard
Warlock
Klasse
Wisdom (WIS)
Visdom
Ability
Wizard
Trollmann
Magikar
Klasse